Nami

Nami Champion

the Tidecaller975 Rp icon

Current RP price

6300 Ip icon

Current IP price

2019-04-28

Last champion sale

59

Days since last champion sale
Not available anytime soon

Skins


Program Nami
1350 RP Rp icon


N/A
Days since last sale


SKT T1 Nami
Legacy

Not available


Deep Sea Nami
1350 RP Rp icon


488
Days since last sale
2018-02-23


Koi Nami
975 RP Rp icon


233
Days since last sale
2018-11-05


River Spirit Nami
975 RP Rp icon


418
Days since last sale
2018-05-04


Urf the Nami-tee
750 RP Rp icon


122
Days since last sale
2019-02-24