Nami

Nami Champion

the Tidecaller975 Rp icon

Current RP price

6300 Ip icon

Current IP price

2018-10-29

Last champion sale

171

Days since last champion sale
Availble very soon

Skins


Program Nami
1350 RP Rp icon


N/A
Days since last sale


SKT T1 Nami
Legacy

Not available


Deep Sea Nami
1350 RP Rp icon


419
Days since last sale
2018-02-23


Koi Nami
975 RP Rp icon


164
Days since last sale
2018-11-05


Urf the Nami-tee
750 RP Rp icon


53
Days since last sale
2019-02-24


River Spirit Nami
975 RP Rp icon


349
Days since last sale
2018-05-04